Pojmy & Podmínky

Generální Status

Registrací a přístupem na BetBrain.com, přes URL adresu betbrain.com, souhlasíte s níže uvedenými smluvními podmínkami. Viz také naše Ochrana soukromí a odmítnutí pro užití Betbrain, které tvoří část těchto smluvních podmínek.

BetBrain může udělat úpravy a/nebo změny v produktech a službách bez upozornění.

Všechny materiály na webové stránce bezvýhradné texty, grafika, loga, fotografie, audio a videomateriály jsou majetkem BetBrain. Smíte vyvolávat a zobrazovat obsah webové stránky na obrazovce počítače, tisknout jednotlivé stránky na papír (ale ne fotografovat je) a ukládat je v elektronické formě (ale ne na jakýkoliv server nebo jiné zařízení připojené k síti) pro Vaše osobní nekomerční užití.

Nesmíte republikovat, modifikovat nebo jakýmkoliv způsobem komerčně využívat cokoliv z obsahu BetBrainu. Nesmíte poskytovat, sublicencovat nebo jinak přenášet jakákoliv svá práva za platnosti těchto podmínek na třetí stranu. Nesmíte poskytovat informace získané z tohoto serveru třetím stranám.

Závěrečné Dispozice

Porušení těchto podmínek nebo jakéhokoliv relevantního zákona, pravidla nebo ustanovení bude mít za následek bezprostřední ukončení Vašich práv.

BetBrain smí kdykoliv revidovat tyto podmínky updatem této verze. Užíváním tohoto webserveru se zavazujete i k těmto revizím, máte proto periodicky navštěvovat tuto stránku pro zjištění aktuálních podmínek, k nimž jste zavázáni.