Základní Průvodce Sázením

Formáty Kurzů

Kurzy jsou čísla, která nám ukazují, kolik můžeme vyhrát při dané sázce. Základní pravidlo je, čím větší je toto číslo, tím menší je pravděpodobnost výhry.

Kurzy jsou prezentovány v různých formátech nebo stylech po celém světě podle místních zvyklostí. V našich tabulkách s kurzy můžete vidět kurzy zobrazené v Evropském, Britském, Americkém, Malajském, Indonéském nebo Hongkongském formátu. Některé sázkové kanceláře podporují více než jeden z těchto formátů. Po klepnutí na tlačítko odtud do sázkové kanceláre, muže být formát jiný, ale pak stačí změnit formát, abyste se ujistil, že kurz je stále správný.

Dole je příklad vyjádření kurzu různými způsoby. Uvedeme také příklad, jak provádět konverzi. A na závěr nabídneme vzorce pro konverze.

Příklad: Brazílie vs. Anglie (Fotbal)

Úplná tabulka prezentující všechny typy formátu kurzu se sadou fiktivních kurzů použitých ve všech příkladech dole.
  Evropské Britské Americké Malajské HongKongské Indonéské
1: Brazílie 1.40 2/5 -250 0.40 0.40 -2.50
X: Remíza 3.75 11/4 +275 -0.36 2.75 2.75
2: Anglie 5.00 4/1 +400 -0.25 4.00 4.00

Kalkulace s různými formáty kurzu se provádí s vkladem €200 na výhru Brazílie.

Je důležité rozlišovat pojmy výplata což je suma připsaná na účet po výhře sázky a výhra, což je výplata minus vsazená částka.

Evropské Kurzy - desetinné (EU kurzy)

Evropský kurz vynásobený vsazenou částkou (vklad) se rovná výplata. Kurs udává, kolik jednotek sázková kancelář vyplatí zpět za vsazenou jednotku.

Příklad 1: Brazílie výhra nad Anglie, EU kurzy 1.40

Výplata: Vklad × EU kurzy  

  €200 × 1.40 = €280

Zisk: Vklad × (EU kurzy - 1)  

  €200 × (1.40 - 1) = €80

Příklad 2: Anglie výhra nad Brazílie, EU kurzy 5.00

Výplata: Vklad × EU kurzy  

  €200 × 5.00 = €1000

Zisk: Vklad × (EU kurzy - 1)  

  €200 × (5.00 - 1) = €800

Britské - zlomkové kurzy (UK kurzy)

Britský kurz vynásobený vsazenou částkou (vklad) se rovná zisk. Kursy ukazují, kolik jednotek vyhrajete tj. zisk na vsazenou jednotku.

Příklad 1: Brazílie výhra nad Anglií, UK kurzy 2/5

Výplata: Vklad × (UK kurzy + 1)  

  €200 × (2/5 + 1) = €280

Zisk: Vklad × UK kurzy  

  €200 × 2/5 = €80

Všimněte si prosím, že při konverzi kurzu na britský formát může dojít při zaokrouhlování k chybám, protože některé kurzy nemají přesně odpovídající kurz v Britském zlomkovém formátu. Zde ukážeme nejbližší zlomkové kursy.

Mnohé sázkové kanceláře používají desetinné kurzy interně a vyhodnocují výhry svým sázejícím na základě desetinných kurzů - mírně odlišných od zlomkových kurzů zobrazovaných britským sázejícím. Např. sázková kancelář může mít interní kurz 1.28, ale zobrazuje 2/7 v britském formátu. Protože 2/7 = 0.28571 , vyhrávající sázka 1000 GBP přinese sázejícímu čistou výhru 280 GBP místo výhry 285.71 GBP, kterou by mohl sázející očekávat.

Americké Kurzy (US kurzy)

Zisk nižší než vklad. Jsou sázky s vyšší pravdepodobností výhry, jestliže požadujete výnos nižší než je Váš vklad při podání sázky. Ve skutecnosti budete požadovat nejméne 50% pravděpodobnost výhry při podání sázky. Takové sázky jsou s Evropským kursem menším než 2,00 nebo Britským kursem menším než 1/1. Hodnota Amerického kursu numericky udává, jak vysoký vklad je potřebný pro výnos 100 jednotek. Kurz je kladný/záporný – pro rozlišení těchto dvou případů.

Príklad 1: Brazílie výhra nad Anglie, US kurzy -250

Výplata: Vklad × (1 + 100 / US kurzy)  

  €200 × (1 + 100/250) = €280

Zisk: Vklad × 100 / US kurzy  

  €200 × 100/250 = €80

Všimněte si, že záporné znaménko pred kurzem je pro výpočet změněno. Výhra musí být kladná.

Kladné Kurzy (výhra při vkladu 100 jednotek): Kladné kursy signalizují sázky, jejichž potenciální výnos je vyšší než vklad. Tyto sázky mají nižší pravděpodobnost výhry – protože vyžadujete jako výhru více než svůj vklad na podání sázky. To je důvod, proč Evropské kursy jsou větší než nebo rovno 2 a pokud UK kursy jsou větší než nebo rovno 1/1. Číselná hodnota kursu udává, jak vysokou výhru získáte při sázce 100 peněžních jednotek.

Příklad 2: Anglie výhra nad Brazílie, US kurzy +400

Výplata: Vklad × (1 + US kurzy / 100)  

  €200 × (1 + 400/100) = €1000

Zisk: Vklad × US kurzy / 100  

  €200 × 400/100 = €800

Zisk stejný jako vklad. Mezní případ, kdy možná čistá výhra je rovna Vašemu vkladu je označována 'Evens' (vyrovnaná šance) nebo Kurz 100. Všimněte si, že vzorec pro kladné kurzy bude fungovat i pro kurzy s hodnotou 100.

Malajské Kurzy

Tak jako Americké kurzy i Malajské kurzy se dělí podle poměru mezi vkladem a možnou čistou výhrou:

Zisk nižší než vklad. I v tomto případě jsou kurzy kladné a představují čistou výhru na jednotku vkladu Vaší sázky. Kurzy 0 odpovídají případu, kdy máte čistou výhru rovnou Vašemu vkladu - sázka 50 na 50.

Příklad 1: Brazílie výhra nad Anglie, Malajské kurzy +0.4

Výplata: Vklad × (1 + Malajské kurzy)  

  €200 × (1 + 0.4) = €280

Zisk: Vklad × Malajské kurzy  

  €200 × 0.4 = €80

Zisk větší než vklad. V takovém případě jsou kurzy záporné a představují vklad potřebný pro výhru 1 jednotka.

Příklad 2: Anglie výhra nad Brazílie, Malajské kurzy -0.25

Výplata: Vklad × (1 - 1 / Malajské kurzy)  

  €200 × (1 - 1/(-0.25)) = €1000

Zisk: Vklad × 1 / Malajské kurzy  

  €200 × 1/0.25 = €800

Všimněte si, že záporné znaménko před kursem je pro výpočet odstraňováno. Číslo musí být kladné.

Hongkongské Kurzy (HK kurzy)

HK kurzy vynásobené vkladem se rovnají výhře. Kurzy ukazují, kolik jednotek čisté výhry vyhrajete na vsazenou jednotku. Takže HK kursy stejně jako Britské kursy výjimečně nemusí být vyjádřeny zlomkem, ale desetinným číslem.

Příklad 1: Brazílie výhra nad Anglie, HK kurzy 0.4

Výplata: Vklad × (1 + HK kurzy)  

  €200 × (1 + 0.4) = €280

Zisk: Vklad × HK kurzy  

  €200 × 0.4 = €80

Indonéské Kurzy

Indonéské kurzy jsou jako Americké kurzy, ale děleno 100. Takže ty záporné ukazují jak vysoký vklad je potřebný pro čistou výhru 1 a ty kladné ukazují čistou výhru z vkladu 1.

Zisk nižší než vklad (negativní kurzy).

Příklad 1: Brazílie výhra nad Anglie, Indo kurzy -2.50

Výplata: Vklad × (1 - 1 / Indo kurzy)  

  €200 × (1 - 1/(-2.50)) = €280

Zisk: Vklad × - 1 / Indo kurzy  

  €200 × - 1/(-2.50) = €80

Zisk větší než vklad (pozitivní kurzy).

Příklad 2: Anglie výhra nad Brazílie, Indo kurzy +4.00

Výplata: Vklad × (1 + Indo kurzy)  

  €200 × (1 + 4.00) = €1000

Zisk: Vklad × Indo kurzy  

  €200 × 4.00 = €800

Konverzní Vzorce

Z Evropské Kurzy:

UK = EU - 1 zaokrouhleno na nejbližší 'odpovídající' zlomkové vyjádření

US = 100 / (1 - EU)
EVENS
100 * (EU - 1)
if EU < 2
if EU = 2
if EU > 2

Malay = EU - 1
1 / (1 - EU)
if EU ≤ 2
if EU > 2

HK = EU - 1  

Indo = 1 / (1 - EU)
EU - 1
if EU < 2
if EU ≥ 2

Na Evropské Kurzy:

EU = UK + 1  

EU = 1 - (100 / US)
2
1 + (US / 100)
if US < 0
if US = EVEN
if US > 0

EU = 1 - (1 / Malay)
1 + Malay
if Malay < 0
if Malay ≥ 0

EU = HK + 1  

EU = 1 - (1 / Indo)
1 + Indo
if Indo < 0
if Indo ≥ 0

Handicapy a Nad Pod

Co jsou to Handicapy / Spready ?

Handicap je způsob, jak udělat sportovní utkání více vyrovnané a tím i zajímavější pro sázení. Při sázení je dán outsideru náskok několika gólů/bodů. Říká se tomu různými názvy, zvyklosti závisí na druhu sportu a zeměpisném původu sázkové kanceláře. Uvidíte ale, že základní princip je vždy stejný.

Jak Handicapy Pracují

Předpokládejme fotbalový zápas mezi domácím Rakouskem a Brazílií. Bookmaker může nabídnout kurzy na zápas s náskokem ½ gólu ve prospěch Rakouska. Handicap je +0,5 . Jestliže Rakousko vstřelí více gólů, pak i po přičtení ½gólu stále vyhrává. Jestliže oba týmy vstřelí stejně gólů, pak Rakousko po přičtení ½ gólu vyhraje sázku s handicapem. Ale jestliže Brazílie vyhraje (o 1 i více gólů), pak vyhrává i v této sázce. Všimněte si, že při handicapu +0,5 sázka nemuže skončit nerozhodně.

Stejný princip muže být použit v jakémkoliv zápase dvou týmů nebo jednotlivců, kde je výsledek zápasu určen tím, kdo vstřelí více branek, dosáhne / bodů / … Např. v basebalovém zápase, kde vítězem je tým, který dosáhne více 'runů', bude handicapem počet 'runů' náskoku pro outsidera. Handicapy jsou nejběžnějším typem sázek pro americké týmové sporty. Tento handicap bývá označován jako 'spread'.

Pro jednoduchost použijeme pro následující příklady evropský fotbal, ale platí to i pro další sporty. Prostě si góly nahradte body, 'runy' nebo čímkoliv jiným.

Naše Prezentace Kurzů

My vždy užíváme pro výpisy konvencí handicapu s náskokem pro první ze dvou týmu. Je-li handicap záporný např.-½, znamená to, že tým 1 je favoritem a góly mu budou odečítány. Je-li handicap kladný, je tým 1 outsiderem a góly mu budou přičítány.

Volba S remízou / Volba Bez remízy

Handicap může být celé číslo, e.g., +1.0 (což znamená, že týmu 1 je dán náskok jednoho gólu). V tomto případě sázka skončí remízou – pokud tým 1 prohraje přesně o jeden gól.

V tomto případě mohou nastat dvě možnosti: Buď sázková kancelář nabízí možnost sázky i na remízu nebo nenabízí a potom se vrací vklad (někdy snížený o poplatek) - tj. handicap bez remízy.

V prvním případě má sázející na výběr ze tří možností, jako při obvyklé sázce domací/remíza/hosté. V dalších případech má na výběr pouze ze dvou možností, domací/hosté. Stejně jako kdyby handicap byl +0.5. Tento případ je používán v amerických sportech, kde je remíza velmi neobvyklá (díky pravidlům). V Evropě záleží na sázkové kanceláři, jaký typ handicapu nabízí, některé dokonce nabízí oba druhy handicapu. Nabídka 'handicap bez remízy' se často nazývá jiným jménem Asijský handicap.

Při handicapu bez možnosti remízy, se sázkové kanceláře liší ve způsobu vracení vkladu při remíze. Pohybuje se mezi 90 a 100% vkladu, při čemž většina kanceláří vrací celý vklad. Je to stejné, jako by se zápas nedohrál nebo byl zrušen. Procento vracení vkladu je uvedeno na informačních stránkách sázkových kanceláří.

Speciální vlastnosti Asijských Handicapu - Handicapy (0,+½ ) a (½,+1)

Kombinované Handicapy

Pro Asijské handicapy (tj. handicapy bez možnosti remízy) bývá pro evropský fotbal využívána další zvláštnost - kombinace dvou různých handicapů.

Handicapy (+½,+1)

Např. Asijský handicap by mohl být nabízen s kurzem 1,90 na výhru domácího Rakouska nad Brazílií s handicapem (+½,+1). Tento handicap je někdy uváděn jako +3/4, což může být matoucí a je to metodicky nesprávné. Handicap (+½,+1) znamená, že sázející bude vyplacen, jako kdyby vsadil 50% vkladu s handicapem +½ a 50% vkladu vsadil s handicapem +1.

V daném příkladu bude sázejícímu vyplacena výhra pro kurz 1,90 , jestliže Rakousko remizuje nebo vyhraje. Sázející naopak prohraje svuj vklad, jestliže Brazílie vyhraje o 2 nebo více gólů. Proč ? Protože v těchto případech je výplata/prohra shodná pro oba hadicapy +½ a +1.

Jestliže Brazílie vyhraje o 1 gól (konečné skóre Rakousko-Brazílie 0:1), pak se liší handicapy +½ a +1. Vklad sázejícího je prohrán v případě handicapu +½, výplata 0, zatímco vklad v případě handicapu +1, je vracen v puvodní výši. spojením výsledků obou handicapů padesát na padesát sázející dostane 0.5 x 0 + 0.5 x 1 = 0 + 0.5 = 0.5.

Handicapy (0,+½)

V případě handicapu (0,+½), se oba handicapy liší, jestliže zápas skončí nerozhodně (např. konečné skóre 1:1). Pro handicap 0 je sázka nerozhodná (ani výhra ani prohra) a vklad se vrací sázejícímu v kurzu 1,00. Pro handicap +½,sázka na Rakousko vyhrává a sázející dostane výplatu odpovídající vypsanému kurzu 1,90. Spojením obou handicapů padesát na padesát dostane sázející 0.5 x 1 + 0.5 x 1.90 = 0.5 + 0.95 = 1.45.

Nad / Pod

Co jsou sázky Nad / Pod?

Sázky Nad / Pod (Over/Under nebo O/U) jsou zmíněny tady, protože hodně připomínají handicapy. Tyto sázky jsou vypsány na celkový počet gólů / bodů / běhů / setů ... zaznamenaných v zápase. Pro evropský fotbalový zápas by se mohl nabízet kurz 2,10 pro celkový počet gólů převyšující 2,5. Pro zápas amerického fotbalu by se mohl nabízet kurz 1,90 pro celkový počet bodů převyšující 35 apod. Sázky Více/Méně mohou být nabízeny na cokoliv, co má výsledek určen celými čísly.

Tak jako v případě handicapu může i sázka Nad/Pod končit bez určení, jestliže hranice sázky je stanovena celým číslem - např. americký fotbal a sázka Nad/Pod s hranicí 35. A i tady může dojít k vracení vkladu sázky.

Handicapy a sázky Nad/Pod jsou totéž.

Podobnost mezi handicapy a sázkami Nad/Pod je ještě jasnější, pokud si všimnete, že handicapy jsou vlastně sázky Více/Méně na stanovení rozdílu počtu gólů v zápase dvou týmů. Na této webové stránce zjistíte identickou prezentaci těchto dvou typů sázek.