Pokročilá témata

Sázkařské Burzy

Sázkařské burzy jsou jako jiné burzy: Tam umístěné objekty mohou být kupovány a prodávány, jsou uzavírány kontrakty. Nesázíte proti sázkařské burze ani určitému bookmakerovi, sázíte proti jiným účastníkům burzy.

Terminologie se může mírně lišit, ale základní principy jsou jako na finanční burze. A tak jako finanční burza má osvědčené mechanismy pro obchodování i zabezpečení, tak i sázkařské burzy se osvědčily ve světe online sázení.

Pokud se 'přilogujete' na sázkařskou burzu, uvidíte kurzy a jim odpovídající částky. Ty představují nabídky jiných sázejících na burze. Zde je typická situace představující trh pro Výhru Brazílie na MS:

Tabulka ukazuje sázkařské burzy a jejich kurzy a částky.
  Back Lay
Kurzy 4.70 4.80 5.00 5.10
Částka (€) 2,000 1,000 500 3,000

Backování výsledku

Můžete 'backovat' (přijmout nabízenou sázku) na výhru Brazílie s kurzem 4.80 na max. vklad EUR 1,000. To znamená, že jiní účastníci burzy Vám nabízejí kurz 4.80, každý v určité výši, v součtu za EUR 1,000.

Chcete-li vsadit na Brazílii, 4.80 je nejlepší cenou dosažitelnou v daný moment. Vsadíte-li EUR 200 v tomto kurzu, Vaše sázka bude okamžitě uzavřena a již jen čekáte na výsledek. Můžete ale také umístit nabídku sázky ve vyšším kurzu - např. EUR 200 s kurzem 4.90. Tato nabídka pak zůstane na burze, dokud ji nepřijme někdo jiný.

Když byla částka EUR 200 přijata v kurzu 4.80, EUR 200 je 'zamčeno' na Vašem sázkovém účtu. Stane-li se Brazílie mistrem světa, dostanete je nazpět + navíc výnos z Vaší sázky EUR 200 x (4.80 – 1) = EUR 760. Jestliže se Brazílie mistrem světa nestane, pak částka EUR 200 připadne protistraně na burze.

Burza není Vaším protivníkem při sázení, nestará se, jestli vyhráváte nebo prohráváte. Tím, co nabízí, je účinný a anonymní mechanismus pro zadávání a přijímání sázek včetně zajištění plateb. Uzavřete-li sázku s 'někým', pak jeho potenciální ztráta ze sázky bude odepsána z jeho účtu u burzy a zadržována burzou do rozhodnutí o sázce pro zajištění výplaty na Váš účet.

Vidíte, že nabídky na 'backování' Brazílie jsou v kurzu 4.80 a 4.70. Předpokládejme, že chcete vsadit celkem EUR 2,000 na Brazílii. Pak můžete vsadit EUR 1,000 v kurzu 4.80 a EUR 1,000 v kurzu 4.70. Celkem vsadíte EUR 2,000 v průměrném kurzu 4.75.

Někdy je částka v nejvyšším kurzu dost nízká, proto je důležité vědět, jak vysoký je 2. a 3.kurz. Umístíte-li svůj kurzor myši na kurz určité sázkařské burzy, na obrazovce se Vám objeví 3 nejlepší kurzy.

Layování výsledku

Když byla Vaše sázka EUR 200 v kurzu 4.80 na výhru Brazílie prijata, jeden (nebo více) z úcastníku burzy se stal Vaším protivníkem. Zatímco Vy 'backujete' Brazílie, oni 'layují' výhru Brazílie tj. sázejí proti výhre Brazílie.

Vy mužete udelat totéž - vsadit, že urcitý výsledek nevyjde. Nemužete to udelat u bežné sázkové kanceláre, toto je hlavní predností sázkarských burz.

Když 'backujete' urcitý výsledek, chcete aby byl kurz co možná nejvyšší. Opacne pokud 'layujete', pak jsou pro Vás výhodné co možná nejnižší kurzy pro toho, kdo je má 'backovat'. Proto ve výše popsané situaci je pro Vás výhodné 'layovat' Brazílie s kurzem 5.00. Mohl byste nabídnout nižší kurz, ale zpocátku by nebyl prijat.

Predpokládejme, že 'layujete' EUR 50 v kurzu 5.00. Jestliže Brazílie prohraje, získáte vklad 'backujícího' (Vámi nabízených EUR 50), který se stává vaší výhrou EUR 50. Jestliže Brazílie vyhraje, musíte 'backujícímu' uhradit jeho výhru ve výši EUR 50 x (5.00 – 1) = EUR 200.

Takže cástka, kterou riskujete je EUR 200 a jestliže vyhrajete, Vaše výhra ciní EUR 50. Fakticky, jestliže 'layujete' výhru Brazílie pri kurzu 5.00, je to totéž jako 'backovat' nevýhru Brazílie pri kurzu 1.25 = (200 + 50)/200).

Platba komisních poplatků a kurzy bez poplatku

Sázkarské burzy vydelávají peníze na nízkých transakcních poplatcích. Pravidla jejich stanovení se mezi nimi liší, zde je jejich typická výše. Prohrávající neplatí nic, zatímco vyhrávající platí procenta, napr., 5%, ze své cisté výhry.

Vrátíme-li se k sázce 'back' na EUR 200 pri kurzu 4.80, poplatky by byly 0 EUR pri prohrané sázce a 5% ze EUR 760, EUR 38, pokud sázka vyhraje. Vaše cistá výhra minus poplatky ciní EUR 722. Proto Váš cistý (skutecný) kurz není 4.80 ale 4.61 ( = (200+722)/200 ).

Takže pri sazbe poplatku 5%, je 4.61 od poplatku ocištený kurz pro sázku 'back' s hrubým kurzem 4.80. Když srovnáváte kurzy u sázkarských burz s kurzy bežných bookmakeru, meli byste zohlednit tyto poplatky pri porovnávání - u bookmakeru už žádné poplatky obvykle neplatíte. Podobne pri ruzné úrovni poplatku ruzných 'exchanges' muže mít jedna burza lepší nabízený kurz, jiná lepší kurz po odectení poplatku.

Máte možnost videt kurzy po 'ocištení' od poplatku. Zaregistrujte si bezplatne volný Basic profil a zadejte si % poplatku pro ruzné 'exchanges'. Nejste-li zaregistrován, stále si mužete nechat 'ocistit' kurzy defaultními % poplatku, které nastavil BetBrain. I kurzy 'lay' mohou být zobrazovány bez poplatku. Zvolíte-li si zobrazení cistých kurzu, výše uvedená tabulka bude vypadat takto:

Tabulka ukazuje sázkarské burzy a jejich kurzy a cástky.
  Back Lay
Kurzy 4.52 4.61 5.21 5.32
Cástka (€) 2,000 1,000 500 3,000

Zatímco se pravidla pro stanovení poplatku liší, 2 základní rysy zustávají pro všechny sázkarské burzy stejné:

 • Poplatky klesají s objemem Vašich sázek. Obvykle ale prosázená cástka potrebná pro pokles poplatku bývá dosti vysoká.
 • Poplatky jsou vypocítávány z Vaší cisté výhry na daném trhu. Predpokládejme, že 'backujete' výhru Brazílie a pozdeji prohru Brazílie. Nakonec na tomto trhu jak vyhrajete tak prohrajete. Predpokládejme, že Brazílie vyhraje a Vaše cistá výhra je EUR 100 a že Vaše prohra ciní EUR 80. Pak neplatíte poplatky za plnou výhru EUR 100 (které by byly 5% ze EUR 100, EUR 5), ale jen z cisté výhry 20, což ciní, 5% z EUR 20, EUR 1.

Sázíte-li u 'exchange', mel byste si zkontrolovat presná pravidla pro stanovení poplatku.

Pravděpodobnost a Hodnota

Tady (na základe kurzu sázkové kanceláre) pocítáme pravdepodobnost podaných sázek. Výpocet je pro událost se 3 možnými variantami výsledku - napr. fotbalový zápas s možnými výsledky 1 (domácí), X (remíza) nebo 2 (hosté), ale platí to obecne. Jedinou podmínkou je, že tyto výsledky, pro než jsou vypsány kurzy, se navzájem vylucují a spolecne pokrývají možné výsledky události.

Výše popsané výpocty ukazují, jak získat pravdepodobnost na základe kurzu sázkové kanceláre. Pravdepodobnosti sázkových kancelárí pochopitelne nemusí být odhadnuty správne. Když správne odhadnete, že skutecné pravdepodobnosti jsou jiné, je to pro Vás ta správná príležitost k výdelku na sázce.

Krok 1 – Výpocet indikátoru zisku sázkové kanceláre

Nejprve vypocítáme to, co by mohlo být oznacováno jako 'podíl zisku' sázkové kanceláre. Tento indikátor ukazuje, kolik prijme sázková kancelár na vkladech, když vyplácí na výhrách €1. Je-li kurz[1] (v evropském formátu) kurzem na výhru domácích, pak pri výplate €1 by 1/kurz[1] mely být tomu odpovídající vklady v prípade výhry domácích. Celkové vklady pri výplate €1 bez ohledu na výsledek zápasu (se 3 variantami výsledku) jsou proto:

Indikátor zisku = 1 kurzy[1] + 1 kurzy[X] + 1 kurzy[2]

Príklad

Tabulka obsahuje pocátecní hodnoty pro kalkulace.
1 Brazílie 1.40
X Remíza 3.75
2 Anglie 5.00
Indikátor zisku = 1 1.40 + 1 3.75 + 1 5.00 = 0.7143 + 0.2667 + 0.2 = 1.181

V tomto prípade indikátor zisku ukazuje, že sázková kancelár prijímá vklady €1.181 na každý €1 na výhrách vyplacený.

Krok 2 – Výpocet podílu vypláceného sázkovou kancelárí

Jestliže sázková kancelár prijme sázky rovnomerne na všechny možné výsledky, pak podíl výplaty sázejícím (z celkových vsazených cástek na zápas) bude:

Podíl výplaty = 100% × 1 Indikátor zisku

Z Podílu výplaty vychází Podíl zisku pro sázkovou kancelár jako 100% - Podíl výplaty.

Príklad (pokracován)

Podíl výplaty = 100% × 1 1.181 = 84.67%

Krok 3 – Výpocet pravdepodobnosti pro každý výsledek

V záverecném kroku násobíme vklady sázkové kanceláre pro každý z možných výsledku podílem výplaty. Toto odstraní podíl vkladu, který je ziskem sázkové kanceláre a ponechá jen cistý podíl výnosu z vkladu.

Pravdepodobnosti jsou proto pocítány jako:

Pravdepodobnost[1] = 1 kurzy[1] × Podíl výplaty
Pravdepodobnost[X] = 1 kurzy[X] × Podíl výplaty
Pravdepodobnost[2] = 1 kurzy[2] × Podíl výplaty

Príklad (pokracován)

Pravdepodobnost[1 – Brazílie] = 0.7142 × 84.67% = 60.47%
Pravdepodobnost[X – Remíza] = 0.2667 × 84.67% = 22.58%
Pravdepodobnost[2 – Anglie] = 0.2 × 84.67% = 16.93%

Soucet zaokrouhleno na 100%.

Co je to Výhodná sázka?

Hodnota je ciste matematický zpusob výpoctu, jak výhodný je kurs. Využíváte jen kurzu a pravdepodobnosti výsledku pro vyhodnocování kurzu. Faktory jako pozice v tabulce, forma a zranení nejsou zohlednovány, je to zcela jen o kurzech a pravdepodobnosti.

Hodnota pocítaná pro kurz je ocekávaná výplata na každý dolar (mena použitá v príkladu) vkladu. Hodnota je pocítána pro kurz a je ocekávanou výplatou, t.j. kolik dostanete nazpet z každého vsazeného. Hodnotu mužete pocítat použitím následujícího vzorce:

Hodnota = Kurzy × Pravdepodobnost (%) 100

Je-li hodnota pres 1.00, pak je sázka Výhodná sázka. To znamená, že Vaše prumerná výplata na USD je vyšší než 1.00. Pokaždé když vsadíte, dostanete statisticky více než dolar nazpet. Tímto zpusobem byste mel vydelávat na dlouhodobém sázení. Toto predpokládá, že znáte skutecnou pravdepodobnost výsledku, což v prípade výsledku sportovních událostí nikdo nezná. Pri hre rulety znáte pravdepodobnost, že padne cervená 18/37. Ale když jde o sportovní událost jako fotbalový zápas mezi Anglií a Brazílií, mužete pravdepodobnost jen odhadovat. Je príliš mnoho faktoru k zahrnutí, což znemožnuje precizní a objektivní predpoved výsledku.

Príklad

Mužete-li vsadit s kurzem 5.00 na výhru Anglie na Brazílie a Anglie má 30% šanci na výhru, budou mít kurzy tyto hodnoty:

Hodnota = 5.00 × 30 100 = 1.50

Protože hodnota je pres 1.00, jde o Výhodnou sázku. Jinými slovy, statisticky vyhrajete ve trech z deseti prípadu. Ale výplata bude 5x Váš vklad. Toto dává výplatu $15 pri vkladu pokaždé $1. To dává prumer 1.5 výplaty na sázku, což vyjadruje hodnotu sázky.

Použití výhodných sázek

Výhodné sázky jsou cestou, jak najít nejlepší kurzy mezi enormním množstvím kursu na webu. Je to metoda vyhledání kurzu, které jsou nejen nejvyšší pro urcitou událost, ale i relativne nejlepší ze všech.

Všimnete si, že Výhodné sázky se stejnou hodnotou, napr. 1.05, mohou mít velmi rozdílné pravdepodobnosti. Cítíte-li velkou šanci (a muže jít o velkou výhru), jsou zajímavé výhodné sázky s vysokým kurzem a nízkou pravdepodobností. Opacne máte-li zájem o pomerne jistou sázku, pak pro Vás budou zajímavé nízké kurzy s vysokou pravdepodobností.

Jisté sázky

Co je jistá sázka?

Jistá sázka SureBet je sada sázek, která Vám dává jistotu výhry bez ohledu na výsledek události. Nemužete prohrát.

BetOnValue rozlišuje 2 typy jistých sázek Surebet “VŠE-Zpět”, u nichž si zajištujete výhru vsazením na všechny možné výsledky a “back/lay”, u nichž si výhru zajištujete soucasným 'koupením' i 'prodáním' sázky na stejný výsledek.

Jisté sázky VŠE-Zpět

Predpokládejme tenisový zápas mezi Hewitt a Federerer, na který 2 sázkové kanceláre Bookmaker 1 a Bookmaker 2, nabízejí kurzy jako napr:

Tabulka ukazuje príklad Jisté sázky (Surebets) se zarucenou návratností.
  Hewitt Federer
Bookmaker 1 3.00 1.40
Bookmaker 2 2.65 1.55

Sázkové kanceláre nabízejí kurzy, které se mírne liší. Fakticky jsou jsou tak rozdílné, že mužete dosáhnout jisté sázky vsazením na oba výsledky.

Predpokládejme, že chcete dosáhnout výplaty €100 bez ohledu na výsledek. Vsazením €100 / 3 na Hewitta u Bookmakera 1 a €100 / 1.55 na Federera u Bookmakera 2, toho mužete dosáhnout. Vaše celková sázka bude:

Pravdepodobnost[2 – Anglie] = 0.2 × 84.67% = 16.93%

Nakonec jedna z techto sázek vyhraje a druhá prohraje, ale bez ohledu na to dosáhnete zisku €100 - €97.85 = €2.15. Vztažením zisku €2.15 na vklad €97.85 je výnos 2.2%. Není to špatné pro investici s horizontem 1 nebo 2 dny.

Ve výše uvedeném príklade jsou jen 2 výsledky. Ale 'vše-back' jisté sázky SureBets jsou použitelné pro všechny typy sázek, u nichž se dají pokrýt všechny možné výsledky. Napr. mužete použít jistou sázku pro fotbalový zápas vsazením jak na domácí, remízu i hosty.

Jisté sázky Back/Lay

Podívejme se na stejný príklad, ale ted i na sázkarské burze (exchanges) 'Exch'. Kurzy jsou napr.:

Tabulka ukazující príklady Back/Lay Jistých sázek.
  Hewitt
Bookmaker 1 3.00
Burze Back 2.65
Lay 2.75

Sázkarská burza zatežuje výhry poplatky - rekneme 3% z cisté výhry ze sázky. To znamená, že cisté kurzy po odectení poplatku jsou napr.:

Tabulka ukazující príklady Back/Lay Jistých sázek, pokracování.
  Hewitt
Bookmaker 1 3.00
Burze Back 2.60
Lay 2.80

Kurz Lay 2.80 znamená, že máte možnost prijmout sázku na výhru Hewitt po odectení poplatku. Bude po Vás požadováno zaplatit 1,80x vklad v prípade že Hewitt porazí Federer, ale dostanete vklad, jestliže ne.

Ted predpokládejme, že vsadíte €100 na výhru Hewitt u Bookmakera 1 a na totéž Lay €100 na burze Exch. Jsou dva možné výsledky:

 1. Federer vyhraje. V tom prípade prohrajete svou sázku u Bookmakera 1, ale dostanete cástku €100 akceptovanou u Exch. Váš cistý zisk je €0.
 2. Hewitt vyhraje. V tomto prípade musíte vyplatit (2.8 - 1) x €100 sázkarské burze Exch - cistá ztráta €180. ale u Bookmakera 1 obdržíte 3 x €100, což dává cistou výhru €200 u Bookmakera 1. Celkem máte cistý zisk €20.

Tímto zpusobem nemužete prohrát a mužete vyhrát €20. Tak jako u 'VŠE-Zpět' jistých sázek SureBets, je možno vsadit 2 sázky takovým zpusobem, že Váš zisk bude stejný bez ohledu na výsledek.

Predplatné pro BetOnValue a kalkulátor Jistých sázek SureBets

V závislosti na Vašem predplatném BetOnValue, budou mít Jisté sázky urcité zpoždení jejich zverejnení. Také v závislosti na predplatném BetOnValue budou nebo nebudou zahrnuty i Jisté sázky. Viz naše produkty predplatné BetOnValue.

U každé jisté sázky najdete link na náš kalkulátor jistých sázek.Když kliknete na tento link, tento Vám pomuže s výpoctem správných vkladu sázek. Kalkulátor umožnuje vypocítat vklady pro maximální kurzy Jisté sázky pro danou událost. Mužete ale pocítat i s kurzy jiných bookmakeru, jejichž kurzy mohou být nižší, ale z urcitých duvodu pro Vás mohou být zajímavejší - treba máte peníze jen na sázkarském úctu tohoto bookmakera nebo jen tento pripouští vyšší vklady. Kalkulátor jistých sázek muže také pracovat s konkrétními menami Vašich sázkarských úctu a s komisními poplatky, které platíte u jednotlivých sázkarských burz!

Poznámka

K využití predností jisté sázky Surebet musíte být zaregistrován u všech trí sázkových kancelárí. Výpocet nezahrnuje náklady na prevody penez sázkové kancelári a nazpet. Také je nebezpecí neplatnosti sázky u sázkové kanceláre po vsazení. Nekteré sázkové kanceláre také vyžadují sázku na více než 1 zápas, aby byla prijata.

Strategie Jistých Sázek

Úvod

Tato krátká prírucka arbitrážního sázení Vám muže pomoci na zacátku a pri vývoji této Vaší sázkarské praxe. Nic v tomto smeru není definitivní. Naucíte se více, než když budete experimentovat sám nebo hovorit s jinými osobami, které takto sází. Dávejte pozor a sázejte chytre!

Vliv rychlosti

Jisté sázky pricházejí a odcházejí. Do jisté sázky zahrnuté kurzy sázkarských burz jsou velmi pohyblivé a kurzy se mení v okamžiku. Proto musíte být rychlý.

V první rade potrebujete rychlé informace. Náš produkt Surebet Pro je k tomu urcen. Jisté sázky vyhledáváme nepretržite behem prijímání zmen jednotlivých kurzu od bookmakeru a pak je okamžite zverejnujeme na našem serveru. Záleží na schopnosti maximálne rychlého sberu dat.

Všimnete si, že i leader v tomto smeru není zcela v reálném case a že rychlost se mení i bookmaker od bookmakera v závislosti, jak mužeme pristupovat k jejich systému. Máme k tomu urcený tým pracovníku, kterí nepretržite pracují jak na pripojování dalších bookmakeru, tak na zrychlování príjmu dat od stávajících bookmakeru.

Pri samotném sázení si budete vyvíjet své praktiky. Nejjednodušší radou je:

 • Informace si udržujte na snadno dostupném míste.
 • Okna pro prístup k bookmakerum si nechávejte otevrená pro pozdejší použití.
 • Vždy sledujte zustatky Vašich úctu pred podáním první sázky, abyste mel potrebnou hotovost pro podání dalších sázek. Mužete mít vycerpaný denní limit kreditní karty.
 • CKonrolujte si cas výkopu a nezkoušejte podávat jisté sázky pred zacátkem zápasu. Mohl byste zustat bez možnosti reagovat, pokud se stane neco neocekávaného.
 • Neprepínejte se! Jste-li unaven, udelejte si prestávku. Udeláte-li chybu, riskujete ztrátu toho, co jste po týdny budoval.

Účetnictví

Sázíte-li pro zisk, potrebujete vedet, jak jste úspešný. Jedinou cestou k tomu je udržovat si prehled o Vašem sázení. Pro obecné sázkarské potreby pri malém poctu úctu je to snadné. Pri arbitrážním sázení je to ale jinak - budete používat velký pocet sázkarských úctu.

Plne profesionálním zpusobem je sledování všech zmen na úctech.

Príklad

 • Máte 20 úctu s celkovým zustatkem €10,000 na zacátku mesíce.
 • Tento se zvýší na €12,000 na konci mesíce.
 • Behem mesíce jste vložil (cistých) €500.
 • Pak je Vaším ziskem €12,000 - €10,000 - €500 = €1,500.

Když pocítáte celkovou bilanci v urcitý okamžik, mužete mít práve otevrené nejaké sázky. Cástky vkladu sázek se vždy budou odecítat od zustatku Vašeho úctu. Tyto sázky predstavují majetek, který (je-li ignorován) bude ohodnocen císlem 0. Místo toho nejjednodušším zpusobem, jak toto zahrnout do úctování, je zapocítat všechny otevrené sázky tak, jako by byly zrušeny nebo vyhodnoceny kurzem 1.00 . Jsou-li všechny otevrené sázky soucástí Jistých sázek s výnosem kolem 0%, je toto pro praktické použití dobrým postupem.

Príklad

Na jednom z Vašich úctu máte:

 • Zustatek €1,500.
 • Otevrené sázky Back predstavují riziko (vklad) €200.
 • Otevrené sázky Lay jsou s celkovým rucením of €300.
 • Mel byste to pocítat jako celkovou cástku €1,500 + €200 + €300 = €2,000 když pocítáte celkovou bilanci.

Tak jako pro cisté vklady, správným zpusobem je toto pocítat od okamžiku, kdy peníze opustily úcet.Takže provedete-li vklad, nedívejte se na to, co se objeví na Vašem úctu, dívejte se na vec - co opustilo Váš bankovní úcet, kreditní kartu nebo obecne zdroj pro tuto transakci. A provedete-li výber, nesledujte, co co odešlo z Vašeho sázkarského úctu, sledujte to, co prišlo na Váš bankovní úcet. Tímto zahrnete do výpoctu i náklady spojené s touto transakcí.

Riziko zrušení sázky

Bookmakeri stejne jako sázkarské burzy mohou zrušit Vaši sázku po tom, co byla online prijata. Typickým duvodem pro to je, že vypsaný kurz byl 'zjevne nesprávný'. Pokud jste podal sázky tvorící Jistou sázku, pokud Vám byla zrušena jedna z techto sázek, vystaví Vás to riziku ztráty vkladu ostatních sázek bez výhry - pokud tou vyhrávající je práve zrušená sázka. Rozumným postupem v tomto prípade je podat sázku minimalizující ztrátu - s využitím druhého nejvyššího kurzu - i když to znamená místo malého výnosu malou ztrátu.

Bohužel mnozí bookmakeri Vás neinformují o zrušení sázky; v tomto prípade se o tom dovíte až po zápase. Toto Vás nutí zvažovat riziko zrušení sázky již pred jejím podáním.

Budte opatrní zvlášte pokud Jistá sázka vykazuje vysoký zisk - byl-li kurz vypsán chybne. Pro vyšší výnosy Jistých sázek používejte tabulky orovnání kurzu Betbrain, abyste videl, který z bookmakeru má extrémne vysoké kurzy. To je skutecnost, která by Vás mela varovat.

Dotaz u bookmakera pro potvrzení kurzu pred podáním sázky je dobrý nápad, ale casto bude znamenat, že propásnete Jistou sázku - kurzy se zmení, než si overíte správnost kurzu. Presto je to rozumné. Jisté sázení je o mnoha malých souhrnných výnosech, není o velkých ránách. A máte-li smulu pri zrušení, budete dlouho srovnávat vzniklou ztrátu. Možnou chranou proti tomu je kontrolovat sázky, které považujete za riskantní z duvodu zrušení po jejich podání. Mužete to udelat krátce po vsazení sázky. Nebo kontrolovat sázku napr. denne až do vyhodnocení sázky.

Sázkarské burzy mají tendenci rušit sázky méne casto než bookmakeri. Oni nevypisují kurzy, presto se to muže stát. Napríklad když sázkarská burza zjistí, že zverejnila nesprávné informace o zápase - treba nesprávné domácí mužstvo nebo cas výkopu. Pak muže burza zrušit prijaté sázky a restartovat market. Totéž se muže stát u bookmakeru, proto kontrolujte informace o zápase stejne jako kurzy pred podáním sázky.

Pořadí podání sázek

Podáváte-li Jistou sázku, je jasné, že potrebujete podat všechny komponenty sázky v rychlém sledu, abyste nebyl zaskocen zmenou kurzu. Tohoto dosáhnete otevrením stránek všech bookmakeru, vytvorením sázenek a zadáním požadovaných vkladu až po bod potvrzení - to vše ješte pred potvrzením první sázky.

Poradí podávání sázek není nepodstatné. Vždy zacnete podáním sázky/sázek, jejichž prijetí je nejméne pravdepodobné. Výše vkladu je také duležitá.

Nekterí bookmakeri (a všechny burzy) oznamují prijímaný vklad - použitelný pro umístení na sázenku nebo aspon ji zobrazí v záverecné fázi pred potvrzením sázky. Mnozí bookmakeri ale nechtejí oznamovat sázkarský limit pred podáním sázky. Takto mužete na jedné strane dokoncit podání komponenty Jisté sázky, ale na druhé strane budete moci podat jen polovinu cástky. V tomto prípade budete muset podat zbytek cástky s druhým nejvyšším kurzem, je-li to vubec možné. Abyste tomu zabránil, zacnete podáním sázky s nejvyšším rizikem omezení vkladu.

Pro sázky s možností podání jen na sázkarské burze, zacnete podáním sázky s nejnižší likviditou, protože tato má nejvyšší pravdepodobnost zmizení behem podávání sázek.

Vklady a výběry

Náklady na tyto transakce mohou 'ujídat' malou cást z Vašeho zisku.

Príklad

Predpokládejte, že chcete podat Jistou sázku za €1,000 s návratností 1.5%. Pokud využíváte 3 bookmakery, každý s 1% poplatkem pri vkladu kreditní kartou a 2% poplatku pri výberu, budete tratit 1.52% pokud vložíte i vyberete bezprostredne pred a po Jisté sázce:

 • Pro vložení €1,000 celkem na všech 3 úctech, spotrebujete €1010.10.
 • Tech €1,000 pak Jistou sázkou naroste na €1015.
 • A po výberu na Váš bankovní úcet, Vám zustane €994.70, a ztráta 1.52%.

Takže, približne, váš výnos je roven SureBet návratu méne soucet dvou transakcních nákladu, 1.5% - 1% - 2% = -1.5%.

Takže provádíte-li vklady a výbery, hledejte levné možnosti. Kreditní karty jsou casto nejdražším zpusobem pro transakci, zatímco online vklady a výbery jako Moneybookers budou casto levnejší. Poplatky za stejnou službu se u bookmakeru mírne liší.

Mužete si myslet, že príklad nahore znamená, že Jisté sázky musí ziskem prevyšovat soucet transakcních nákladu , aby byly ziskové. Toto neplatí, sázíte-li s jinou strategií. Ta si ale vyžaduje, abyste ponechával zustatky na úctech.

Príklad (pokracuje)

 • Zacnete vkladem ne €1,000 ale €10,000. Prinese Vám to náklady €101. Takže jste spotreboval celkem €10,101.
 • Ted podejte Jistou sázku za €1,000 se ziskem 1.5%. Dosáhnete zisku €15 na jednom Vašem úctu zustatek naroste a klesne na tech dalších. Celkový zustatek na Vašich úctech stoupne na €10,015.
 • Totéž provedte další den a vydeláte dalších €15. Znovu stav jednoho úctu naroste a dvou úctu klesne. Celkový zustatek je €10,030.
 • Budete potrebovat další vklad jen v prípade, že nekterý Váš úcet klesne na nulu. Toto je ale málo pravdepodobné, protože Vaše sázky jsou malé v pomeru k pocátecním stavum úctu - stejne jako je málo ravdepodobné pri hodech mincí, že v rade bude padat stejná strana mince. Predpokládejme, že mužete pokracovat v sázení bez dalších vkladu.
 • Po mnoha sázkách naroste celkový zustatek na €11,000.
 • Ted provedte výber €1,000, címž klesne zustatek Vašich úctu na €10,000. Náklady budou €20. Váš zisk z této etapy sázení ocištený od nákladu na transakce bude €1,000 - €101 - €20 = €879.
 • Pokracujete-li ve zvyšování Vašich zustatku uctu Jistými sázkami, mužete provádet výbery. Od tohoto okamžiku je o 2% transakcních nákladu snižován jen zisk. Za každých €1,000 zisku ze sázení, zaplatíte za výber jen €20.
 • Omezující podmínkou pri výše popsaném postupu je to, že nemáte hluboko do kapsy a výbery nebudete vyvolávat potrebu následujícího vkladu na daný úcet.
 • Rada pro tento postup je krátká: Nikdy nevybírejte peníze z úctu, na nemž mužete pozdeji potrebovat peníze. Pak mužete vydelávat i v prípade, že návratnost jistých sázek je nižší než jsou transakcní náklady!

Kalkulátor Jistých sázek

Pro optimální použití kalkulátoru Jistých sázek nekolik tipu:

 • Poznámka: Kalkulátor Jistých sázek predpokládá, že používáte evropský formát kurzu (decimální). Ten je pro kalkulátor vhodný. Problém nastane, máte-li stránky pro Jisté sázky v jiném formátu a pokoušíte se využít kalkulátor.
 • Mohou být Jisté sázky, které nemužete využít, protože zahrnují kurzy u bookmakeru vynucujících jiný formát kurzu. Pak bežte jednoduše do 'My Bookmakers' a odstrante tohoto bookmakera ze seznamu. Pak zmizí i ze všech tabulek, z Jistých sázek a z jejich kalkulátoru.
 • Z Jistých stránek viditelných na stránce, berte ty nahore. Tyto Vámi mohou být využity - pokud nejsou z nejakého duvodu nezajímavé. Pokud jste Jistou sázku prozkoumal a sázku odmítnul, mužete ji odstranit ze stránky zneviditelnením všech Jistých stránek zahrnujících problematickou sázku. Tímto zpusobem práce se stránkou, Vám zustane seznam neprozkoumaných Jistých sázek. Cím je seznam kratší, tím je pro Vás prehlednejší. Kombinací se zásuvným modulem pro Váš prohlížec, který prímo zverejnuje jisté sázky v prohlížeci bez potreby refreshe, máte velmi úcinný systém pro detekování a využití Jistých sázek.
 • V ideální Jisté sázce, vklady jsou kalkulovány tak, aby zisk byl shodný pri všech výsledcích. Pro praktické použití, zaokrouhlujeme vklady na nejbližší celé císlo. To znamená, že zisky pro výsledky budou lehce rozdílné. Pro každý výsledek mužete kontrolovat zisk pro prípad, že tento výsledek vyjde.
 • Mena zisku je shodná s tou, kterou zvolíte pro celkový vklad.
 • Všimnete si, že pro sázky Lay zadaný vklad predstavuje výši vkladu, kterou prijímáte. Není to riziko, které podstupujete. Pokud Layujete vklad €200 pri kurzu 5.00, pak Váš risk je €200 x (5 – 1) = €800. Z tohoto duvodu vklady v Jistých sázkách Back-Lay nepripocítávejte k celkovému risku.
 • Pokud sázíte na sázkarské burze, casteji budete omezen dostupnou cástkou. Toto se Vám muže stát i u bookmakeru s restriktivní politikou. Pro tento prípad 'zamknete' vklad omezované sázky na jeho maximum a dopocítejte zbývající vklady vcetne celkového vkladu
 • Mužete pocítat Jisté sázky i v prípade, že meny jednotlivých sázkarských úctu nejsou identické. Smenné kurzy aktualizujeme každou hodinu na základe ceníku Evropské Centrální Banky. Menu mužete kdykoliv zmenit v kalkulátoru, defaultní hodnotou bude ta uvedená v My Bookmakers.
 • Mužete rucne nastavit provize ceny za sázkových kancelárí v kalkulátoru. Výchozí Uvedené ceny jsou ty zvolili na My Bookmakers.
 • Kurzy sázek mužete nastavovat manuálne. Rekneme, že jdete na sázkarskou burzu a najdete kurzy lehce odlišné od tech zobrazených v BetOnValue. Pak zadejte aktuální kurzy, odkliknete Calculate a kontrolujte zisky.
 • Kalkulátor Vám umožnuje otestovat i jiné kurzy než ty nejlepší dostupné. Jednoduše zvolte jiného bookmakera z rozbaloacího seznamu. Toto se uplatní napr
  • Nemáte úcet (nebo dostatek penez), kde nejvyšší kurzy jsou, ale máte u jiného poskytovatele s témer stejne dobré šance.
  • Kurzy se mení na bookmakera s nejvyššími kurzy
  • Kurzy v BetOnValue mohou být aktualizovány, pokud pracujete v kalkulátoru Jistých sázek. Kurzy v kalkulátoru Jistých sázek pak zustanou zafixovány.
 • Používáte-li úcetní systém, pak se Vám zobrazí i linky pro zaregistrování každé sázky zahrnuté do Jisté sázky.